Entra | Registra't

Esdeveniments

Dia de la salut ambiental

El Dia Internacional de la Salut Mediambiental és de vital importància. T'expliquem per què en una sola línia: aquesta data està orientada a garantir la sostenibilitat dels ecosistemes, en pro de la salut de les generacions actuals i futures. Així mateix, es pretén conscienciar  la població mundial sobre la importància de cuidar el nostre planeta, els seus recursos naturals i les espècies que habiten en ell. 
Alguns dels factors ambientals que incideixen en la salut pública són els següents: 

• Radiacions electromagnètiques no ionitzants: alteracions físiques i patològiques. 
• Contaminació sònica: problemes auditius. 
• Canvis meteorològics o estacionals: al·lèrgies, problemes respiratoris, reumatismes, angina de pit. 
• Canvis d'humitat: deshidratació, lesions cutànies. 
• Material particulat: silicosi pulmonar, emfisema pulmonar. 
• Exposició a radiacions ultraviolades: danys oculars. 
• Virus, bacteris i altres microorganismes: malalties infectocontagioses. 

Et sona Ecolectors? Perquè no és ni més ni menys que la campanya de Jollibre per a afavorir la sostenibilitat. Pots accedir a tots els materials en la pestanya de Zona docents